Etapele Consultantei

ISO Industrial - ISO 3834:2006

Fiecare program de consultanta presupune parcurgerea mai multor etape a caror durata variaza in functie de profilul afacerii si de complexitatea sistemului de management care urmeaza sa fie proiectat, implementat si certificat.

Etapa 1 - Inițierea procesului de consultanta
In cadrul unei discuții preliminare, vom determina necesitatile companiei dumneavoastra cu privire la proiectarea si implementarea unui sistem de management. Tot in aceasa etapa vom negocia si semna contractul de consultanta.

Etapa 2 - Evaluarea initiala
Pentru ca programul de consultanta sa corespunda perfect nevoilor dumneavoastră, vom evalua sistemul de management existent pe care il vom compara cu cerintele standardului de referinta solicitat, determinand astfel gradul său de conformitate. In cadrul acestui audit de diagnostic, identificam situatiile neconforme, punctele critice ale fluxului de activitati, care pot provoca deficiente si implicit costuri suplimentare, resursele umane si materiale existente precum si sistemele de inregistrari si evidenta utilizate.

Etapa 3 - Proiectarea sistemului
In baza rezultatelor obtinute prin auditul de diagnoza, vom stabili structura documentatiei aferenta sistemului ce urmeaza a fi implementat, impreuna cu un plan de actiune privind etapele viitoare ale programului de consultanta.

Etapa 4 - Instruirea managementului
Implementarea cu succes a sistemului de management in organizația dumneavoastra depinde in mare masura de constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management care va fi instruit cu privire la conceptele de baza.

Etapa 5 - Intocmirea documentației
Impreuna cu echipa dumneavoastră, elaboram manualul calitatii, procedurile, instructiunile de lucru si alte documente aferente sistemului de management dorit. Prin implicarea activa a personalului din organizația dumneavoastră se reduce rezistenta la schimbare si riscul aparitiei unor conflicte generate de modificarea proceselor din cadrul organizatiei.

Etapa 6 - Implementarea sistemului proiectat
Alaturi de membrii echipei dumneavoastra, vom sprijini implementarea sistemului definit prin documentele elaborate in etapa anterioara. Etapa de implementare va cuprinde efectuarea de audituri interne pentru a asigura ca procesele se desfasoara conform procedurilor stabilite si ca fiecare responsabil de proces isi insuseste activitatile descrise in procedura aferenta procesului pe care il coordoneaza. In cadrul acestui audit, se verifica inregistrarile care dovedesc stadiul de implementare, se determina cauzele aparitiei neconformitatilor si se identifica posibilitati de imbunatatire a sistemului.

Etapa 7 - Auditul de precertificare
In aceasta etapa, vom realiza un audit al sistemului implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta pentru evaluarea finala si identificarea eventualelor neconformitati ramase in sistem. Acest audit va avea ca rezultat un raport cu recomandarile finale care stau mai departe la baza analizei de management privind functionarea si imbunatatirea sistemului.

Etapa 8- Asistenta in cadrul auditului de certificare
Dupa evaluarea finala a sistemului implementat, va vom sprijini in selectarea unui organism de certificare adecvat, pe care il vom contacta si cu care vom negocia contractul de certificare. Vom fi prezenti pe toata durata auditului efectuat de acesta pentru analizarea concluziilor auditului de certificare si pentru verificarea rezultatelor impreuna cu conducerea companiei dumneavoastra.

Acest program de consultanta poate fi continuat la cererea beneficiarului nostru cu un program de mentenanta a sistemului de management certificat. Contactati-ne pentru a afla cat timp si bani economisiti folosind serviciile companiei Euroconsult Office.

TOP