ISO 14001:2015

ISO Industrial - ISO 3834:2006

Standardul international ISO 14001 solicita unei organizatii:

- sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare;
- sa identifice aspectele de mediu care rezulta din activitatile , produsele sau serviciile sale, existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului;
- sa identifice cerintele legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie;
- sa identifice prioritatile si sa stabileasca obiectivele si tintele de mediu corespunzatoare;

- sa stabileasca un program pentru implementarea politicii si realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu;
- sa asigure planificarea, controlul, monitorizarea, aplicarea de actiuni corective si preventive, efectuarea auditurilor si analiza pentru a se asigura ca politica de mediu este conforma cu SMM implementat;
- sa fie capabila sa se adapteze la schimbari.

TOP