ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001 este un standard ISO pentru sistemele de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, publicat în martie 2018. Scopul ISO 45001 este reducerea vătămărilor profesionale şi a bolilor. Standardul se bazează pe OHSAS 18001, convenţiile şi liniile directoare ale organizaţiei internaţionale a muncii, inclusiv OIM SSM 2001, şi standardele naţionale. Acesta include elemente care sunt suplimentare la BS OHSAS 18001 pe care le înlocuieşte pe o perioadă de trei ani de migraţie de la 2018 la 2021.

Cerintele acestui sistem au fost elaborarte luand in considerare cele 8 Principii de Management al Calitatii:
- Orientarea catre client
- Leadership
- Implicarea personalului
- Abordarea bazata pe proces
- Abordarea managementului ca sistem
- Imbunatatirea continua a produselor si serviciilor
- Abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor
- Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul

TOP