Prezentare Servicii SU

ISO Industrial - ISO 3834:2006

SITUATII DE URGENTA (SU)

Euroconsult Office ofera consultanta de specialitate in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor Nr. 307/2006.
Principalele activitati pentru situatii de urgenta (SU) pe care le oferim sunt:
- Elaborarea instructiunilor proprii de prevenire si stingere a incendiilor;
- Evaluarea riscurilor de incendiu;
- Stabilirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;
- Intocmirea planului de evacuare;
- Instruirea si verificarea personalului in domeniul SU;
- Intocmirea documentatiei specifice SU;
- Completarea fiselor de instructaj individual pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
- Verificarea periodica a modului de aplicare a masurilor propuse in documentatie;
- Verificarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
- Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
- Eliberarea altor documente de specialitate in domeniul SU.

SERVICII PROTECTIE CIVILA

- Intocmirea planului de evacuare si interventie la dezastre (unde este cazul);
- Intocmirea tematicii planului de pregatire in domeniul protectiei civile a salariatilor;
- Stabilirea necesarului de materiale si dotari pentru protectie civila;
- Mentinerea legaturii cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta;
OFERTA SPECIALA

- Evaluare GRATUITA a societatii din punct de vedere al situatiilor de urgenta (SU).
- GRATUIT instructajul general si la locul de munca in prima luna.
Pentru mai multe informatii, va stam la dispozitie cu oferte de pret personalizate.
OFERTA SPECIALA

- Evaluare GRATUITA a societatii din punct de vedere al situatiilor de urgenta (SU).
- GRATUIT instructajul general si la locul de munca in prima luna.

Pentru mai multe informatii, va stam la dispozitie cu oferte de pret personalizate.

TOP