ISO Industrial
ISO 3834:2006

Cerințe de calitate la sudarea prin topire a materialelor metalice.

SR EN 1090:2012

Cerințe pentru execuția construcțiilor metalice structurale

ISO 9001:2015

Sisteme de management prin care organizația își orientează afacerea către calitate. Realizăm documentația necesară pentru trecerea la versiunea ISO 9001: 2015.

ISO 14001:2015

Sisteme de management prin care o organizație își demonstrează responsabilitatea față de protecția mediului.

ISO 45001:2018

Sisteme de management al sănătății si securității ocupaționale prin care se asigura capacitatea de gestionare a pericolelor si riscurilor

ISO 22000:2005

Sisteme de management prin care este demonstrat angajamentul pentru siguranța alimentului.

ISO 27001:2013

Managementul securității informațiilor prin care o organizație își protejează informațiile.

TOP